Tag Archives: tekst

Sprog i regnskoven

Platon mente at det talte ord vejede tungere end det skrevne, og selv om argumentationen har givet god mening for hans publikum i en fjern oldtid, er der næppe mange ejendomsmæglere eller bankassistenter som vil give ham ret i dag. Der skal foreligge en tekst, og der skal underskrift på. Først da har sprog for alvor gyldighed, eller rettere: Først da kan vi administrere sproglige udsagns værdi. Hvad mennesker siger, det blæser i vinden. Hvad de skriver, det kan de fastholdes på. Selv i en retssag vil man foretrække hard evidence frem for vidneudsagn

Billeder i hovedet

teoretisk

At få læseren til at se tekstens genstande for sit indre øje er en vigtig retorisk egenskab. Det klassiske begreb evidentia dækker over denne teknik der har haft stor betydning fra Homer til moderne feature-journalistik. Med en række eksempler beskriver professor i retorik Christian Kock hvordan konkrete detaljer kan få læseren til at leve sig helt ind i teksten.…

Karakter i webtekst

Præsentation af ph.d.-projekt. Hvordan realiseres begrebet om afsenders karakter og troværdighed, ethos, i webmediets tekstformer? Det er spørgsmålet, Elisabeth Hoff-Clausen arbejder med i sit igangværende ph.d.-projekt ved Københavns Universitet…