Tag Archives: style

Derfor skal du læse ­denne artikel

Jonas Nygaard Blom og Kenneth Reinecke Hansen Derfor skal du læse ­denne artikel Retoriske stiltræk i nyhedsmediernes rubrikker på nettet I denne artikel kortlægges og analyseres de stilistiske greb, journalister bruger for at vække læsernes interesse på nettet. Her er konkurrerende historier kun et gratis klik væk, og rubrikkens form bruges derfor i udtalt grad

Taleskrivning og stil

Marie Lund Taleskrivning og stil Artiklen undersøger taleskrivning for andre med nedslag i moderne retoriske teorier og antikke kilder, sidstnævnte med et særligt fokus på begrebet for dramatisk karakter­dannelse: ethopoiia. Undersøgelsen foretages ud fra to perspektiver: det ene anskuer talen som en skræddersyet klædedragt der skal være tilpasset taleren, det andet anser talen for at

Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer

Jan Svennevig, Johan L. Tønnesson, Sigrun Svenkerud & Kirsti Klette Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer Artikkelen presenterer en analyse av 15-åringers muntlige presentasjoner i klasserommet. Hensikten er å undersøke hvordan elevene uttrykker personlig engasjement i stoffet de formidler, og hvordan de søker å etablere kontakt med tilhørerne. Datamaterialet bygger på videoopptak av muntlige presentasjoner

Go stil dér!

Birgitte Stougaard Pedersen Go stil dér! Stil i dansk hiphop som æstetisk, retorisk og sociologisk fænomen Artiklen præsenterer en overordnet historisk tilgang til stilbegrebet gennem både den retoriske og den kunstvidenskabelige tradition. Stilbegrebet kan anvendes med fornyet vitalitet i relation til et samtidsfænomen, nemlig hiphopkulturen, hvor det synes at stilbegrebet både får ny relevans og

Retoriske figurer og stil som argumentation

Marie Lund-Klujeff Retoriske figurer og stil som argumentation Selv om figurteorien har haft en fremtrædende plads i visse perioder af retorikkens historie, har den i de senere års retoriske kritik ikke haft stor bevågenhed som selvstændigt teoretisk område. Mens interessen for metaforer og enkelte andre figurer har blomstret inden for for eksempel litteraturteori, har retorisk