Tag Archives: samfund

Hallo – Er der nogen der kan høre mit ORDskælv?!

Hvordan kan man deltage og forventes at deltage i et samfund, hvis man har en følelse af, at man ikke bliver betragtet som medborger af sit intenderede publikum? Og hvordan kompliceres tingene yderligere, hvis man oven i købet kommer til at ekskludere sig selv sprogligt fra gruppen af medborgere?…

Det kræver mod at være medborger

Når fællesskabet HØRT afholder fortællearrangementer, har de et dannende formål. De skal styrke deltagernes mod og lyst til at blande sig i samfundet. Det sker på en enkel måde: ved at fortælle historier

Syrien-konflikten er en kamp om etos

International politik kan være den rene kamp om at påvirke hinandens etos. Det ser vi fx i borgerkrigen i Syrien hvor politiske ledere netop nu kæmper en retorisk kamp om at påvirke præsidents Assads lederstatus som ikke-legitim. Lykkes det, kan det retfærdiggøre en intervention…

Genvejen til retorikken

Hvad er retorik? Professor i retorik ved Københavns Universitet Christian Kock giver dig her fem skarpe om, hvad retorik egentlig handler om.…

Indirekte kommunikativ konstituering

EU er en retorisk proces, hvilket vil sige at den generelle forståelse af, hvad EU er og bør være, fremkommer via diskussioner af konkrete problemstillinger i specifikke kontekster. Denne artikel påpeger, at selvom samfundsvidenskabelige teorier om den Europæiske Union i stigende grad er opmærksomme på, at unionen er en kommunikativ størrelse, så har teorierne endnu ikke taget højde for den kommunikative konstituerings retoriske og dermed indirekte natur. Artiklens hovedargument er, at de samfundsvidenskabelige teoriers forklaringspotentiale øges, når den retoriske dimension inddrages. Endvidere argumenterer artiklen for, at retorikken bliver i stand til at bidrage til forklaringen af samfundsdannelse som sådan, hvis en samfundsvidenskabelig forståelse af sammenhængen mellem legitimitet, identitet og offentlig meningsdannelse inddrages i den retoriske teoridannelse