Tag Archives: rhetorical criticism

Den retoriske rammefortælling

Esben Bjerggaard Nielsen Den retoriske rammefortælling – Det styrende masterplot i funktionelt orienteret narrativ kritik Med udgangspunkt i Walter Fishers teori om det narrative paradigme diskuterer og opdaterer denne artikel et funktionelt perspektiv på narrativ retorik, hvor fortællinger forstås som meningsskabende, identitetskonstruerende og kulturbærende. Artiklen introducerer begrebet retorisk rammefortælling, der defineres som den blandt flere

”Attitude matters”

Brigitte Mral ”Attitude matters” Attitydyttringar som retoriska medel Studiet av retoriska yttringar och övertygande medel, det vi kallar för retorikanalys eller ”rhetorical criticism”, syftar i första hand till att undersöka och kritiskt granska explicita yttringar hos aktörer i retoriska situationer: ar­gument, stilistiska grepp, visuella budskap etc.  Det kan också syfta till att därutöver kartlägga en

Boligmarkedet mellem tal og tale

Sine Nørholm Just & Jonas Gabrielsen Boligmarkedet mellem tal og tale Stasislæren som redskab for retorisk kritik Med stasislæren er det muligt at foretage en retorisk kritik af argumentation, der både analyserer, fortolker og vurderer argumenternes betydning for meningsdannelsesprocesser. Denne anvendelse af stasislæren kræver dog en genfortolkning af den klassiske teori, så det bliver tydeligt,

Retoriske figurer og stil som argumentation

Marie Lund-Klujeff Retoriske figurer og stil som argumentation Selv om figurteorien har haft en fremtrædende plads i visse perioder af retorikkens historie, har den i de senere års retoriske kritik ikke haft stor bevågenhed som selvstændigt teoretisk område. Mens interessen for metaforer og enkelte andre figurer har blomstret inden for for eksempel litteraturteori, har retorisk

Fortolkende retorisk sanntidskritikk

Olav Vaagen Fortolkende retorisk sanntidskritikk – Studie av en brevskrivers retoriske arbeidsprosesser Retorisk kritikk handler gjerne om teksters ­retoriske funksjon innenfor historiske, kulturelle og sosiale kontekster. I foreliggende artikkel er fokus imidlertid flyttet bort fra slutteksten og over på de mange flyktige, kladdepregede og fragmentariske underveistekstene som produseres i løpet av et skrivearbeid, og som