Tag Archives: rhetoric

Scandinavian Studies in Rhetoric – Introduction

  Jens E. Kjeldsen & Jan Grue introduces the anthology “Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010“. The Introduction The Study of Rhetoric in Scandinavia In the spring of 1996, Kell Jarner Rasmussen and Peter Ström-Søeberg, two former students of rhetoric at the University of Copenhagen were planning a magazine for people interested in the…

Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer

Jan Svennevig, Johan L. Tønnesson, Sigrun Svenkerud & Kirsti Klette Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer Artikkelen presenterer en analyse av 15-åringers muntlige presentasjoner i klasserommet. Hensikten er å undersøke hvordan elevene uttrykker personlig engasjement i stoffet de formidler, og hvordan de søker å etablere kontakt med tilhørerne. Datamaterialet bygger på videoopptak av muntlige presentasjoner

At argumentere med billeder

Jens E. Kjeldsen At argumentere med billeder I argumentationsteorien opfattes billeder normalt som ude af stand til at argumentere. I denne tekst behandler Jens E. Kjeldsen antagelserne om at argumentation er bundet til eksplicit verbal kommunikation og at billeders semiotiske karakter umuliggør sådan argumentation. Frem for dette syn, skriver han, bør vi hellere betragte argumentation

God og dårlig debatadfærd

Charlotte Jørgensen God og dårlig debatadfærd To indlæg for et prostitutionsforbud Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet.

Retoriske uskikke i offentlig debat

Christian Kock Retoriske uskikke i offentlig debat – illustreret med eksempler fra prostitutionsdebatten Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på

Den danske prostitutionsdebat: Et signalement

Merete Onsberg Den danske prostitutionsdebat: Et signalement Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet. Artiklerne blev oprindelig præsenteret

Den tyranniske teaterkungen – Smädelser mot Gustaf III

Annie Mattsson Den tyranniske teaterkungen – Smädelser mot Gustaf III I artikeln studeras handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III med fokus på nidbilden av teaterkonungen. Kungens teaterintresse var allmänt känt och teaterkonsten hade en historia av att anklagas för omoral, vilket gjorde kungens teaterprojekt ett tacksamt ämne för hans politiska motståndare. Syftet med artikeln är att

Gylden munn, urene ord

Martin Sand Gylden munn, urene ord Johannes Khrysostomos’ Adversus Judaeos I Oldkirkens historie er ikke i liten grad også en historie om selvdefinering i forhold til konkurrerende religiøse grupperinger. Dette ga tidlig opphav til en skarp polemisk tradisjon blant kirkens ledende menn både i forhold til indre fiender på den ene side, som ble definert

Go stil dér!

Birgitte Stougaard Pedersen Go stil dér! Stil i dansk hiphop som æstetisk, retorisk og sociologisk fænomen Artiklen præsenterer en overordnet historisk tilgang til stilbegrebet gennem både den retoriske og den kunstvidenskabelige tradition. Stilbegrebet kan anvendes med fornyet vitalitet i relation til et samtidsfænomen, nemlig hiphopkulturen, hvor det synes at stilbegrebet både får ny relevans og

Konfliktløsningens retorikk

Trygve T. Svensson & David C. Vogt Konfliktløsningens retorikk Artikkelen behandler den nære forbindelsen mellom retorikk og konflikt i lys av vestlig rettstradisjon og alternative konfliktløsningsprosesser. Hovedeksempelet hentes fra de nord­amerikanske indianernes healing circles, der formålet med rettsprosessen er enighet og helbredelse av partenes forhold. Hva slags retorikk bør anvendes når hensikten er å ­skape