Tag Archives: propaganda

Frihedens Fakler – Edward L. Bernays og propagandaens idehistorie

Mennesket vil gerne holde fast i ideen om at det har en fri vilje. Tanken om at vores adfærd bliver styret af firmaer, huer os derfor ikke. Men historien viser at vi kan programmeres til at opføre os på en bestemt måde. Vi styres. Vores frie vilje er blændværk. Frihedens Fakler – Edward L. Bernays

Goebbels’ endelige løsning

89 Roer1

Joseph Goebbels’ ”Wollt ihr den totalen Krieg?” er en af de mest forfærdende taler i verdenshistorien. Den er engagerende, veldisponeret og iscenesat af en af de dygtigste propagandister der nogensinde har levet. Og den repræsenterer et så kynisk og forkvaklet menneskesyn at man får åndenød af at læse den selv i dag. Goebbels’ endelige løsning

Demagogens röst. Hitler som radiotalare

Brigitte Mral Demagogens röst Hitler som radiotalare Hur kunde det hända att Adolf Hitler med sin demagogi lyckades påverka mycket stora befolkningsgrupper under lång tid? Frågan har sysselsatt både lekmän och forskare ända sedan han började dominera den politiska scenen tidigt på 1920-talet under en tid av stora kriser. Hitlers framgångar ter sig närmast paradoxala

Korstogets retorik

Christian Eversbusch Korstogets retorik Korstogsbevægelsen begyndte med en tale – og hvilken tale! Den har dog været ganske forsømt af forskere i anvendt retorik. Med denne artikel forsøger Christian Eversbusch dels at udbrede kendskabet til én af verdenshistoriens mest effektive propagandapræstationer, dels at vise, hvordan en kombination af antik og moderne retorisk teori på oplysende