Tag Archives: pistis

Känslans syllogistik

Janne Lindqvist Känslans syllogistik Den enthymematiska strukturen i Aristoteles analys av pathos Det tycks gömma sig en allvarlig motsägelse i Aristoteles Retoriken. Å ena sidan framhåller han att retorisk övertygelse alltid är beroende av tre övertalningsmedel: ethos, logos och pathos. Å andra sidan hävdar han att retorikens ”själva kropp” är enthymemet – ”ett slags syllogism”

Retorisk handlekraft hviler på tillid

Elisabeth Hoff-Clausen Retorisk handlekraft hviler på tillid Tillid er et underbelyst begreb i retorisk teori til trods for, at indbyrdes tillid faktisk er en forudsætning for retorik. I denne artikel ses på forholdet mellem tillid og retorisk handle­kraft, og det fremføres, at retorisk handle­kraft tilskrives i tillid til andre, selvet og sam­fundets institutioner. I tillids­kriser

Pistis og topos

Klassiker: Aristoteles Pistis og topos Aristoteles Retorikk foreligger nå for første gang i en fullstendig oversettelse til norsk. Vi bringer utdrag fra verket, om de retoriske bevismidlene og om ekte og falske topoi. Introduksjon og oversettelse ved Tormod Eide. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 37, 2006. Introduktion s 9 · Artikel s 10-19 Om originalet

Retorik og erkendelse

Jørgen Fafner Retorik og erkendelse I februar 1999 afholdtes en konference om videnskab og retorik i Stockholm. Der var inviteret folk fra det meste af Norden, og Jørgen Fafner skulle indlede forelæsningsrækken. Han havde indsendt sit manuskript om “Retorik og erkendelse”, men blev desværresyg og måtte melde afbud. Hvad konferencedeltagerne måtte savne kan vi imidlertid

Retorikkens brændpunkt

Jørgen Fafner Retorikkens brændpunkt Klassiker Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 2, 1997. Artikel s 27-45 Om skribenten ❦ Jørgen Fafner (1925-2005), dr.phil og prof.emer. i retorik. Indtil 1994 den ledende kraft bag retorikfaget på Københavns Universitet. Regnes for en international pionér inden for ny-retorikken, blandt andet i kraft af værker som Retorik – Klassisk og