Tag Archives: Paul de Man

Retorikken, dekonstruktionen & den postmoderne skepsis

Jørgen Holmgaard Retorikken, dekonstruktionen & den postmoderne skepsis Replik Paul de Mans retorikbegreb er problematisk, for ikke at sige mærkeligt. Hvordan kan man hævde at kommunikation ikke er mulig – netop på grund af retorikken? Alligevel advarer forfatteren til denne tema-replik mod overfladisk at affeje den dekonstruktivistiske skepsis. Dekonstruktionen har været med til at synliggøre

Dekonstruksjon og retorikk

Erik Bjerck Hagen Dekonstruksjon og retorikk Om Brian Vickers’ kritikk av Paul de Man Få litteraturvitenskapelige trender har blitt møtt med så mye ukritisk tilslutning og fordømmelse som dekonstruksjonen. Denne artikkelen forsvarer den litteraturvitenskapelige dekonstruksjonens retorikk-forståelse mot utfallene fra Brian Vickers, tar til orde for en pragmatisk tolkning av dekonstruksjonen og antyder til slutt hvordan

Retorik, dekonstruktion, Pragmatik

Søren Kjørup Retorik, dekonstruktion, Pragmatik – og den postmoderne skepsis Den meget udbredte, postmoderne skepsis over for begreber som ‘sandhed’ og ‘virkelighed’, som man også finder i Paul de Mans retorikinspirerede erkendelsesteori, er i grunden udtryk for et kun halvvejs gennemført opgør med positivismen, hævder Søren Kjørup i denne artikel. Inden for den retoriske tradition

Paul de Mans retorik

Michael Gustavsson Paul de Mans retorik Om ett centralt begrepp i dekonstruktionen Problemet med språkets mening är inte ett verkligt problem utan ett teoretiskt. För de Man finns det endast en mening med mening. Men i hans försök att visa att meningen inte kan förstås, glömmer han bort att vardagens meningar alltid förstås på det

En bevegelig hær av metaforer…

Ellen Mortensen En bevegelig hær av metaforer… Nietzsche, de Man og nyretorikkens utfordringer Nietzsches berømte utsagn om at sannhet er “en bevegelig hær av metaforer, metonymier og antropomorfismer…” markerer ifølge Paul de Man et vendepunkt i tenkningen omkring språk, litteratur og retorikk. Som innledning til temaet i dette nummeret gir Ellen Mortensen her en introduksjon