Tag Archives: Nietzsche

Det retoriske og dets forhold til språket

Friedrich Nietzsche Det retoriske og dets forhold til språket Klassiker “Der findes ingen uretorisk naturlighed i sproget” – “retorik er sprogets væsen”. Disse fyndige konstateringer af sammenhængen mellem sprog og retorik stammer fra Friedrich Nietzsches foredragsrække om retorik, “Darstellung der antiken Rhetorik”, fra 1874. Rhetorica Scandinavica publicerer i dette nummer en oversættelse af et afsnit

Retorikken, dekonstruktionen & den postmoderne skepsis

Jørgen Holmgaard Retorikken, dekonstruktionen & den postmoderne skepsis Replik Paul de Mans retorikbegreb er problematisk, for ikke at sige mærkeligt. Hvordan kan man hævde at kommunikation ikke er mulig – netop på grund af retorikken? Alligevel advarer forfatteren til denne tema-replik mod overfladisk at affeje den dekonstruktivistiske skepsis. Dekonstruktionen har været med til at synliggøre

Retorik, dekonstruktion, Pragmatik

Søren Kjørup Retorik, dekonstruktion, Pragmatik – og den postmoderne skepsis Den meget udbredte, postmoderne skepsis over for begreber som ‘sandhed’ og ‘virkelighed’, som man også finder i Paul de Mans retorikinspirerede erkendelsesteori, er i grunden udtryk for et kun halvvejs gennemført opgør med positivismen, hævder Søren Kjørup i denne artikel. Inden for den retoriske tradition

En bevegelig hær av metaforer…

Ellen Mortensen En bevegelig hær av metaforer… Nietzsche, de Man og nyretorikkens utfordringer Nietzsches berømte utsagn om at sannhet er “en bevegelig hær av metaforer, metonymier og antropomorfismer…” markerer ifølge Paul de Man et vendepunkt i tenkningen omkring språk, litteratur og retorikk. Som innledning til temaet i dette nummeret gir Ellen Mortensen her en introduksjon