Tag Archives: mundtlighed

Retorisk digtkommunikation, II

Lone Rørbech Retorisk digtkommunikation, II Digterfremførelser Artiklen, der er den anden af to, vurderer nogle udvalgte digterfremførelser der repræsenterer ­forskellige opfattelser hos digterne, og diskuterer i forbindelse hermed emner som udtrykkets ­farvning, balancen ­mellem mundtlighed og skriftlighed, neutral fremførelse, rytmisk fremførelse, rapsodisk fremførelse og deklamation. Det er forfatterens opfattelse at kun få lyrikere forløser ­digtets

Retorisk digtkommunikation, I

Lone Rørbech Retorisk digtkommunikation, I Fra skabelse til fremførelse Artiklens emne er retorisk digtkommunikation med sigte på digteres fremførelse af egne digte. I denne første del af artiklen opstilles modeller for digtets interne og eksterne kommunikation ud fra den opfattelse at digtfremførelse skaber en helt unik retorisk situation hvor digtet, idet det konkretiseres, bringes til

Retorik og erkendelse

Jørgen Fafner Retorik og erkendelse I februar 1999 afholdtes en konference om videnskab og retorik i Stockholm. Der var inviteret folk fra det meste af Norden, og Jørgen Fafner skulle indlede forelæsningsrækken. Han havde indsendt sit manuskript om “Retorik og erkendelse”, men blev desværresyg og måtte melde afbud. Hvad konferencedeltagerne måtte savne kan vi imidlertid

Retorikkens brændpunkt

Jørgen Fafner Retorikkens brændpunkt Klassiker Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 2, 1997. Artikel s 27-45 Om skribenten ❦ Jørgen Fafner (1925-2005), dr.phil og prof.emer. i retorik. Indtil 1994 den ledende kraft bag retorikfaget på Københavns Universitet. Regnes for en international pionér inden for ny-retorikken, blandt andet i kraft af værker som Retorik – Klassisk og