Tag Archives: metafor

Politik er ikke en fodboldkamp

Sportsmetaforer er med til at skabe billeder i hovedet på de vælgere som politikerne forsøger at påvirke. På den måde gør de politikken lettere at forstå. Men politikernes og de politiske kommentatorers udbredte brug af metaforerne forsimpler en kompleks politisk virkelighed og risikerer at gøre alle politikere til enten vindere eller tabere.  Politik er ikke

Er EU en cykel eller en byggeplads?

Begge metaforer har været flittigt brugt til at frame den offentlige debat om EU – og framingbegrebet kan være nøglen til at forstå vores ambivalente holdninger til det europæiske projekt. Er EU en cykel eller en byggeplads? Sine Nørholm Just.   Udtrykket “suverænitetsafgivelse” er en central ‘frame’ i EU-debatten hver gang EU udvider sine beføjelser.

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippe Kjønn og kropp i krig og (u)fred Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker

Om journalistikk og metaforikk

Martin Eide Om journalistikk og metaforikk Metaforteori kan inspirere og befrukte forståelsen av mediemakt. Med utgangspunkt i den grunnleggende erkjennelsen av at metaforikk er noe mer enn ornamentikk, rettes oppmerksomheten særlig mot sports-, krigs- og intimitetsmetaforikk i politisk journalistikk. I hvilken grad fanger ordet? Hvordan kan metaforikk inngå i maktspill i møtet mellom politikk og

Ändstation Bryssel

Nina Dahlbäck Ändstation Bryssel Bildspråk i politisk debatt och rapportering De retoriska troperna är ett kraftfullt och färgstarkt inslag i det politiska språket. I en allt hårdare kamp om uppmärksamhet och utrymme på den massmediala scenen utgör de ett effektivt verktyg för politiker och journalister som vill fånga väljarnas och mediepublikens intresse. Slående formuleringar fastnar

Fra figur til figurering

 Peter Larsen Fra figur til figurering Om film & retorik Begrepsparret metafor/metonymi har en lang historie i retorikken, men inden for den semiotisk inspirerede filmteori er det ofte blevet anvendt med udgangspunkt i den tolkning Roman Jakobson fastlagde i 1950’erne. Forfatteren diskuterer nogle proble­matiske sider ved denne anvendelse. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 1, 1997.