Tag Archives: kunskap

Retorik som humanvetenskaplig kunskapsteori

José Luis Ramírez Retorik som humanvetenskaplig kunskapsteori Retorik är något mycket viktigare och mycket bredare än en teknik eller en träning i att åstad­komma en effekt. Det handlar då inte bara om att använda språket på ett effektivt sätt, utan om att förmå lyssna på vad språket säger och förstå vad det visar. På samma

Den demokratiska dialogen

Lennart Hellspong Den demokratiska dialogen Om förhållandet mellan talarkonst och folkstyre i ljuset av några retoriska begrepp Genom sin rika kontextualisering förutsätter retoriken en genomtänkt syn på ­människan, kunskapen, samhället och språket. Den här långa raden av viktiga anknytningar till andra lärdomsgrenar sätter talarläran i samband med vida fält av humanistiskt tänkande. Man kan rentav

Teoriens topik – och kunskapens retorik

Lennart Hellspong Teoriens topik – och kunskapens retorik Detta skulle ha varit en recension. Men under läsningen av Jørgen Holmgaards ‘Teoriens topik’ fann Lennart Hellspong såpass många oformulerade retoriska ­tankar att recensionen utvecklade sig till ett utkast till ett forskningsprogram. Men kanske det inte är så långsökt som det kan låta: Teoriens topik är ett

Poetisk kunnskap

Drude von der Fehr Poetisk kunnskap Vicos forsvar for retorikken: Prìncipi di Scienza Nuova Inntil nylig har den italienske humanisten og professoren i retorikk i Napoli, Giambattista Vico (1668-1744) blitt viet liten oppmerksomhet. Hans verk bør igjen bli aktuelt lesestoff. Mellom Vicos tenkning i La Scienza Nuova rundt den poetiske kunn­skapen og dagsaktuelle diskusjoner av