Tag Archives: krig

Fogh vendte modstandskamp til Irak-krig

Ved talen til Søværnets Officersskole i 2003 overraskede Anders Fogh Rasmussen alle med en usædvanlig skarp kritik af den danske samarbejdspolitik under besættelsen. Men statsministerens hårde kritik rettede sig ikke alene mod historiebøgernes dårlige samvittighed. Kritikken tilskyndede også befolkningen til at udbedre fortidens synder med en beslutsom invasion af Irak.

Manual i voldslegitimering

praktiskside_logo

I Marquis de Sades Den nye Justine står et sted: ”Lige så snart vi begik en ugerning, begyndte vi at legitimere den.” Dette er en anvisning i at retfærdiggøre politisk vold.

Krig, rett & retorikk – en introduksjon

Introduktion Introduktion till bogen “Krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer”“, Meyer & Kjeldsen (red), Retorikförlaget 2004, s. 7-14. Bibliografiskt Författare: Siri Meyer är professor i kunsthistorie och ledere av Senter for europeiske kulturstudier (SEK) i Bergen. Jens E. Kjeldsen är dr.art och førsteamanuensis vid Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen. Introduksjonen Krig,…

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker og samfunn, samt tenkning om det Gode og det Onde, tiltenkt det hersidige, men tilhørende det hinsidige. På denne bakgrunn beveger forfatteren seg inn i ­ulike ­symbolfelt eller ulike kulturelle landskap – hovedsakelig tilhørende det hersidige – hvor metaforen og det metaforiske står i fokus

En krig på ord

Sproget skaber. Angriber USA Afghanistan fordi der er krig? Eller er det snarere sådan at USA retorisk skaber en krigssituation for at legitimere angrebene?

Värdeladdade missiler

Språk som är ämnat att påverka oss förefaller vara mångskiftande. Den primära påverkande komponenten i ord och satser kan till exempel vara en värdeladdning, en viss språklig form eller helt enkelt en deskriptiv kärna. Thorwald Lorentzon försöker i denna artikeln skilja ut några av de olika typer av ord och satser som kan antas ha en i någon mening påverkande effekt på mottagaren, utan att göra anspråk på att påvisa skillnader mellan olika parters språkbruk under Kosovokriget