Tag Archives: klassisk

Om distinktioner mellan klassisk och modern retorik

Klassiker: Andrea A. Lunsford och Lisa S. Ede Om distinktioner mellan klassisk och modern retorik Översatt och med introduktion av Anders Eriksson Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 68, 2014. Intro s 8-14 · Artikel s 15-30 Om originalet Översättning: Anders Eriksson efter originalen Connors, Robert J., Lisa S. Ede & Andrea A. Lunsford, (red.) Essays

Inledning – Ciceros Om talaren

Introduktion Inledningen till  “Om talaren [De Oratore]“, Cicero, övers Birger Berg och Anders Piltz, Retorikförlaget 2011, s. 10-13. Bibliografisk Författare: Birger Bergh var professor em. i latin vid Lunds Univesitet. Inledning – Om talaren Cicero och hans tid Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.) var det antika Roms mest lysande vältalare och nådde som sådan ett…

Om talekunst

Augustin Om talekunst Klassiker Kirkefaderen Augustin (354–430) er en sentral figur i den retoriske tradisjon, ikke minst i kraft av sin avhandling om den kristne veltalenhet i verket De doctrina christiana. Vi bringer ett av de mest berømte avsnitt i verket, de innledende kapitler i bok IV. Augustin argumenterer her blant annet for nødvendigheten av

Ad Herennium, bok I

Cornificius/Cicero Ad Herennium, bok I Klassiker I översättning av Birger Bergh – med introduktion av Anders Eriksson. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 34, 2005. Introduktion 4 · Artikel s 5-16 Om oversættelsen Oversættelse:  Utdrag ur boken Ad Herennium, översatt av Birger ­Bergh, Retorikförlaget, 2009 [2005]. Fulltext, introduktion: Rhetorica ad Herennium, retoriken till Herennius, är den