Tag Archives: journalism

Talernes fortolkere. Retorikkeksperter i skandinavisk dagspresse 2001–2010

Jonas Bakken & Jens E. Kjeldsen Talernes fortolkere. Retorikkeksperter i skandinavisk dagspresse 2001–2010 Gjennom en analyse av 589 artikler fra 18 aviser i perioden 2001–2010 undersøker denne artikkelen hvilken rolle retorikkeksperter har fått i skandinavisk dagspresse. Sentrale forskningsspørsmål er hvem retorikkekspertene er, hvor ofte de uttaler seg, hvilke temaer de uttaler seg om, og hvorvidt

Kampen om ghettoen

Helle Lykke Nielsen Kampen om ghettoen Billeder og modbilleder af Vollsmose Der foregår en kamp om de udsatte boligområder i disse år. Den har ikke noget at gøre med stenkast og politiudrykninger, men er en kamp på ord, og aktørerne er ikke unge indvandrerdrenge og politifolk, men medier, politikere og reklamebureauer, der hver især forsøger

Kynismesyndromet

Christian Kock Kynismesyndromet Påstanden i denne artikel er at der i politisk journalistik og på visse nærliggende områder, især politologi, eksisterer en ”klynge” af korrelerede synsmåder på politik, hvoraf den nok mest omdiskuterede er den tendens i den politiske journalistik der ofte kaldes kynisme. Artiklen analyserer kynismens egenart og nogle af de vigtige korrelater til

Fred Newton Scott’s Department of Rhetoric and Journalism

Sharan Daniel Fred Newton Scott’s Department of Rhetoric and Journalism Lessons for the Internet Age The unusual department chaired by Fred Newton Scott at the University of Michigan in the early 1900s offers insight into the compatibility of rhetoric and journalism as academic subjects. Though Scott’s Platonic rhetoric ultimately did not prove a good fit

Etos og offentlighed

Signe Pildal Hansen Etos og offentlighed Siden avisens og dermed massemediernes gennembrud har fænomenet ’offentlighed’ påkaldt sig både filosofiens og social- og medievidenskabernes opmærksomhed. Det de diskuterer, er spørgsmålet om, hvad der virker i og på offentligheden, og hvordan medierne spiller ind i den sammenhæng. I denne artikel viser Signe Pildal Hansen, hvordan retorikken med