Tag Archives: imitation

Gør som jeg

Jette Barnholdt Hansen Gør som jeg Imitatio i retorisk stemmebrugsundervisning Imitatio som didaktisk metode i retorisk stemmebrugsundervisning omfatter først og fremmest undervisers demonstration af stemmeøvelser, som siden efterlignes af den studerende. Da undervisningen har til formål at udvikle den studerendes individuelle stemme og performative talent, er det en stående pædagogisk udfordring for en talelærer ikke

Läsa, lyssna, skriva, tala

Anders Eriksson Läsa, lyssna, skriva, tala Imitatio som progression i de retoriska övningarna progymnasmata Retorik är ett undervisningsämne, men hur bör undervisningen i retorik utformas? Undervisningen i retorik borde syfta till att eleverna eller studenterna ska bli goda talare eller skribenter. Det centrala begreppet i retorikens undervisningstradition är imitatio. Efterbildningen står som en bro mellan

(U)synlig læring og modeltekster

Christina Matthiesen (U)synlig læring og modeltekster erfaringer med elevstyret imitatio i modersmålsundervisning Den i Skandinavien ­meget ­udbredte genrepædagogik har visse ligheder med retorikkens imitatiotradition, og ­tilgangenes styrker og svagheder er ikke så forskellige. Begge tilgange kan kritiseres for at være færdighedsorienterede og reproducerende frem for dannelsesorienterede og for­andrende. Artiklen beskriver tilgangenes mål og værdi og

En helt tredje Charlotte

Christine Isager og Sine Nørholm Just En helt tredje Charlotte Efterlignende fremførelse og karakterdannelse i “Forklædt som nazist” Gennem retorisk fremførelse kan man præge sit publikum, men man præger også sin egen karakter. Rækkevidden af denne klassiske lære bliver anskueliggjort i bogen Forklædt som nazist, den 21-årige Charlotte Johannsens fortælling om, hvordan hun infiltrerer et