Tag Archives: hermeneutik

Retorik og erkendelse

Jørgen Fafner Retorik og erkendelse I februar 1999 afholdtes en konference om videnskab og retorik i Stockholm. Der var inviteret folk fra det meste af Norden, og Jørgen Fafner skulle indlede forelæsningsrækken. Han havde indsendt sit manuskript om “Retorik og erkendelse”, men blev desværresyg og måtte melde afbud. Hvad konferencedeltagerne måtte savne kan vi imidlertid

Retorik og hermeneutik

Hans-Georg Gadamer Retorik og hermeneutik Klassiker I foredraget “Retorik og hermeneutik” fra 1976 søger Gadamer at ændre på den fremherskende opfattelse af hvordan den humanistiske forståelseslære, hermeneutikken, historisk er blevet til. Hvor Schleiermacher normalt regnes for hermeneutikkens grundlægger, hævder Gadamer at æren for dens opståen tilkommer reformationstidens protestantiske tænkere – nærmere betegnet i kraft af

Den retoriske metode

Kristian Jensen Den retoriske metode Retorikken – og humanvidenskaberne generelt – har ladet sig inspirere af positivismen for at blive accepteret som ‘ægte’ videnskab. Men retorikken som fag og forskningsfelt lader sig ikke indpasse i et scientistisk program. I artiklen kritiserer forfatteren positivismen og præsenterer to videnskabsteoretiske alternativer: den kritiske realisme og hermeneutikken. Til sidst

Retorikkens brændpunkt

Jørgen Fafner Retorikkens brændpunkt Klassiker Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 2, 1997. Artikel s 27-45 Om skribenten ❦ Jørgen Fafner (1925-2005), dr.phil og prof.emer. i retorik. Indtil 1994 den ledende kraft bag retorikfaget på Københavns Universitet. Regnes for en international pionér inden for ny-retorikken, blandt andet i kraft af værker som Retorik – Klassisk og