Tag Archives: genus

Anklager om selvbedrag er prostitutionsdebattens bissekneb

Man kan fjerne fokus og undgå at forholde sig til de prostitueredes argumenter hvis man beskylder dem for ikke at forstå deres egen situation. For hvem gider lytte til én der ikke tænker klart? Men det beskidte trick ’falsk bevidsthed’ ødelægger prostitutionsdebatten

Kønsdebatten raser – men kommer ingen vegne

Ingen anden debat er så indædt, vred og personlig. Leonora Christina Skov har kastet sig ind i den med en klar dagsorden og en skarp pen, og hun har diagnosen parat: Der er alt for mange der bare råber ”Hold kæft!”

Förord – Talande kvinnor

Introduktion Inledningen till boken “Talande kvinnor – Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key“, Brigitte Mral, Retorikförlaget 2011, s. 10-20. Bibliografisk Författare: Brigitte Mral är professor i retorik vid Örebro Universitet. Inledning – Talande kvinnor Retoriken, den klassiska talekonsten, har ända till alldeles nyligen varit männens domän. I skolundervisningen uppfostrades pojkar under alla århundraden till…

Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron

I en betydelsefull artikel från 1973 ger Karlyn Kohrs Campbell konturerna till en retorik, som ratar patriarkatets gester och värderingar. En viktig inspiration finner hon i kvinnorörelsens samtals­grupper med deras öppenhet för tvivel, sökande och självutveckling

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker og samfunn, samt tenkning om det Gode og det Onde, tiltenkt det hersidige, men tilhørende det hinsidige. På denne bakgrunn beveger forfatteren seg inn i ­ulike ­symbolfelt eller ulike kulturelle landskap – hovedsakelig tilhørende det hersidige – hvor metaforen og det metaforiske står i fokus

”Den som ej äger en lätt gång måste öva sig”

Uniformer har sitt eget tilltal. Förutom yrkestillhörighet meddelar de positionen inom yrket och bärarens relation till andra grupper. Betraktar man de uniforma yrkeskläderna som visuell retorik kan man applicera den klassiska retorikens primära begrepp på dem: ethos, pathos och logos, och studera hur retorikens former anpassas till den samhälleliga kontexten. I den här uppsatsen granskas den traditionella sjuksköterskedräktens färger, plagg, attribut och föreskrivna rörelsemönster ur ett retoriskt perspektiv med tyngdpunkt på kön och karaktär hos sjuksköterskans persona