Tag Archives: genus

Anklager om selvbedrag er prostitutionsdebattens bissekneb

Man kan fjerne fokus og undgå at forholde sig til de prostitueredes argumenter hvis man beskylder dem for ikke at forstå deres egen situation. For hvem gider lytte til én der ikke tænker klart? Men det beskidte trick ’falsk bevidsthed’ ødelægger prostitutionsdebatten. Anklager om selvbedrag er prostitutionsdebattens bissekneb Hans Christian Gørup Nielsen For tre år

Kønsdebatten raser – men kommer ingen vegne

Ingen anden debat er så indædt, vred og personlig. Leonora Christina Skov har kastet sig ind i den med en klar dagsorden og en skarp pen, og hun har diagnosen parat: Der er alt for mange der bare råber ”Hold kæft!”  Kønsdebatten raser – men kommer ingen vegne Jakob Torrild Hansen og Christian Stenz Kirkebæk

Förord – Talande kvinnor

Introduktion Inledningen till boken “Talande kvinnor – Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key“, Brigitte Mral, Retorikförlaget 2011, s. 10-20. Bibliografisk Författare: Brigitte Mral är professor i retorik vid Örebro Universitet. Inledning – Talande kvinnor Retoriken, den klassiska talekonsten, har ända till alldeles nyligen varit männens domän. I skolundervisningen uppfostrades pojkar under alla århundraden till…

Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron

Karlyn Kohrs Campbell Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron Klassiker I en betydelsefull artikel från 1973 ger Karlyn Kohrs Campbell konturerna till en retorik, som ratar patriarkatets gester och värderingar. En viktig inspiration finner hon i kvinnorörelsens samtals­grupper med deras öppenhet för tvivel, sökande och självutveckling Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 27, 2003. Introduktion 10-17 · Artikel s

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippe Kjønn og kropp i krig og (u)fred Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker

”Den som ej äger en lätt gång måste öva sig”

Lisa Öberg ”Den som ej äger en lätt gång måste öva sig” Om kroppens och dräktens retorik i sjuksköterskyrket 1850-1950 Uniformer har sitt eget tilltal. Förutom yrkestillhörighet meddelar de positionen inom yrket och bärarens relation till andra grupper. Betraktar man de uniforma yrkeskläderna som visuell retorik kan man applicera den klassiska retorikens primära begrepp på