Tag Archives: genre

En form for fusion

En revsende takketale, en politisk mindetale, en juridisk lejlighedstale. Retoriske taler skal i teorien tjene særlige formål i en given situation og kontekst, men ligesom man i naturen oplever krydsninger mellem forskellige arter, ser man det også i taler. I sidste ende er det et spørgsmål om genre og de fordele og ulemper der naturligt

At løbe panden mod genremuren

Det pragmatiske genresyn forstår genrer som handlinger der fortolkes ud fra sociale konventioner. Følger man ikke konventionerne, risikerer man at ens udsagn opfattes som upassende. Sådan en socialt baseret genreforventning måtte præsident Clinton forholde sig til under Lewinsky-skandalen. Han måtte simpelthen skifte genre for at få opbakning af befolkningen. At løbe panden mod genremuren Lisa

Singlen skaber ny journalistisk fortællelyst

Singler, som også kaldes “long reads”, er et journalistisk fænomen der trækker tråde tilbage til Herman Bang og er blevet genoplivet i den digitale verden. Det er narrativ ikke-fiktion der giver modtageren mulighed for fordybelse. Som retorisk genre er singlen stadig ny og svær at definere, men her får du en introduktion til det stadig

Varaktighetens retorik

Annika Ström Varaktighetens retorik Om att förstå funktion hos inskrifter på monumentet kyrkklockor Under svensk medeltid försågs många kyrkklockor med inskrifter och dessa var ofta författade på latin. Klockorna hängdes därefter upp i kyrktorn och klockstaplar och hade därför en tämligen avgränsad läsekrets. Frågan om läsare och texternas funktion blir central. Förevarande artikel vill diskutera

Progymnasmata och genreteori

Lennart Hellspong Progymnasmata och genreteori I Rhetorica Scandinavica 9/99 presenterade Stina Hansson och Anders Eriksson ett stort projekt för att studera de ­klassiska talövningar som kallas progymnasmata. I nr 18/01 av tidskriften med Kjell Lars Berge och Per Ledin som temaredaktörer ägnades hela innehållet åt en diskussion av modern genreteori. I artikeln nedan söker Lennart

Tusenbenets vakre dans

Frøydis Hertzberg Tusenbenets vakre dans Forholdet mellom formkunnskap og sjangerbeherskelse I hvilken grad er eksplisitt undervisning en hjelp til sjangerbeherskelse? Vil man for eksempel skrive bedre fortellinger etter å ha blitt gjort oppmerksom på hvordan fortellinger er bygd opp og hvilke retoriske virkemidler som karakteriserer sjangeren? Hvor viktig er i det hele tatt eksplitt formkunnskap

Genre och tolkning

Stina Hansson Genre och tolkning Stina Hansson visar i denna artikeln hur retorikens genrebegrepp med fördel kan användas vid tolkning av Anna Maria ­Lenngrens dikt: ”Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon” – och hur tolkningen tar form efter läsarens genreval. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 18, 2001. Artikel s 86-91.

Det gamle evangelium

Rune Klevjer Det gamle evangelium Sjangerblanding og situasjonsbeskrivelse i Sofies verden Artikkelen forsøker å vise hvordan en retorisk sjangeranalyse kan kaste lys over Jostein Gaarders bestselgende ungdomsroman Sofies verden. Det teoretiske utgangspunktet er Lloyd F. Bitzers begrep om den retoriske situasjon, særlig slik det er blitt videreutviklet av Carolyn R. Miller i artikkelen ”Genre som

”Værelser tilbage til naturen”

Finn Frandsen & Winni Johansen ”Værelser tilbage til naturen” Den grønne bølge, der er skyllet ind over de vestlige samfund i de seneste årtier, har ikke alene gjort miljøet til en central værdi, men har også skabt nye genrer og en ny retorik. Denne artikel analyserer to genrer inden for hotellernes miljø­kommunikation, nemlig den grønne