Tag Archives: film

Flere smartphones i historiske film, tak!

Filmskabere er blevet så dygtige at de kan bilde os rigtig meget ind. Lad dem bare fifle med historien, for filmen er jo netop præget af vores nutidige forståelse. Flere smartphones i historiske film, tak! af Per Juul Carlsen Nogle gange, på stille aftener, når vinden har lagt sig helt, og det virker som om

Musikken dirigerer vores filmoplevelse

Stemningen i en film og de følelser som fiktive personer, handlinger og hændelser vækker, afhænger i høj grad af musikken. Den slår filmens grundtone an, og den har stor betydning for hvordan vi tolker det der sker på lærredet. Derfor er filmmusik afgørende for hvordan film virker på os. Musikken dirigerer vores filmoplevelse Andreas Helles

Filmanmeldelsens retorikk

Jan Grue Filmanmeldelsens retorikk Personlig ethos, institusjonell ethos og persona Roger Cherry plasserte i sin tid den litterært konstruerte ­persona og det utenomtekstlige ethos som to forbundne, men uavhengige punkter på samme linje. Imidlertid vokser ethos frem fra både personlige og institusjonelle kilder, mens persona må fungere i forhold til en ­sosialt og institusjonelt bestemt

Fra figur til figurering

 Peter Larsen Fra figur til figurering Om film & retorik Begrepsparret metafor/metonymi har en lang historie i retorikken, men inden for den semiotisk inspirerede filmteori er det ofte blevet anvendt med udgangspunkt i den tolkning Roman Jakobson fastlagde i 1950’erne. Forfatteren diskuterer nogle proble­matiske sider ved denne anvendelse. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 1, 1997.