Tag Archives: dramatism

Kenneth Burke’s Attitude Toward Rhetoric

Hoppa direkt till Ivie: Kenneth Burkes Attitude Toward Rhetoric Lisa Storm Villadsen Introduktion: Burke og retorikken set gennem Ivies øjne Rhetorica Scandinavica bringer denne gang en artikel af Robert L. Ivie som bygger på en forelæsning Ivie holdt på Københavns Universitet i november 2015. I artiklen præsenterer Ivie sit syn på Kenneth Burke og hans

Kenneth Burke: Retorik er det vildeste drama

Dramatisme var et nøglebegreb for Kenneth Burke og hans sprogforståelse. Hvis vi lærer at læse vores egne og andres sproglige dramaer, bliver vi både bedre kommunikatører og bedre mennesker.  Kenneth Burke: Retorik er det vildeste drama Christine Isager Vi dramatiserer altid alting når vi taler. Det er en grundtanke hos Kenneth Burke (USA, 1897-1993), hvis

”Attitude matters”

Brigitte Mral ”Attitude matters” Attitydyttringar som retoriska medel Studiet av retoriska yttringar och övertygande medel, det vi kallar för retorikanalys eller ”rhetorical criticism”, syftar i första hand till att undersöka och kritiskt granska explicita yttringar hos aktörer i retoriska situationer: ar­gument, stilistiska grepp, visuella budskap etc.  Det kan också syfta till att därutöver kartlägga en

Burkes motiv

Tanja Juul Christiansen & Anne Werner Løhndorf Burkes motiv – fra tekst til samfund Motiv er et kernebegreb i Burkes dramatisme. Men hvad er motiv, hvordan finder vi det i teksten, og hvad kan den retoriske kritiker bruge det til? Gennem en dramatistisk analyse af to danske fagforeninger vil vi vise, hvordan Burkes begreb motiv