Tag Archives: didaktik

Förord – Topos som meningsskapare

MWS_Cover

Maria Wolrath Söderberg “Topos som meningsskapare“.   Förord Den här avhandlingen förenar två av mina huvudintressen, retorik och lärande, med nyfikenheten på ett fenomen som tycks särskilt aktuellt i det postmoderna samhället, nämligen mångfalden av val och möjliga synsätt i kombination med en alltmer rastlös förändringstakt. Det händer i alla människors liv att det gungar…

Vor tids studiemetode [uddrag]

Klassiker: Giambattista Vico Vor tids studiemetode [uddrag] Introduktion ved Lennart Hellspong og oversættelse ved Conni-Kay Jørgensen Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 38, 2006. Intro s 9-19 · Vor tids studiemetode s 21-25 Om originalet Vor tids studiemetode, övers. Conni-Kay Jørgensen, Museum Tusculanums Forlag, København, 1998. Översättarens noter har i regel förkortats och ibland utelämnats, LH.