Tag Archives: Burke

De dræbende ord

”Du er fyret.” Ordene dræber øjeblikkeligt og får den fyrede medarbejder til at føle sig ansvarlig for sin egen ulykke, mens de tilbageværende får status som overlevende. De dræbende ord Pia Blak & Bettina Schjerbeck. ”Jeg følte mig behandlet som en kriminel,” fortæller en fyret medarbejder til Berlingske Tidende. Han blev umiddelbart efter en massefyring

Consubstantiality som ledelsesstrategi

Det retoriske begreb consubstantiality kan oversættes med ’følelse af fællesskab, der kan lede til identifikation’. Mange moderne virksomheder – blandt andre Ikea, DSB og McDonald’s – har opdaget hvad denne følelse betyder for de ansatte og virksomheden udadtil. Consubstantiality som ledelsesstrategi Jette Barnholdt Hansen. Ordet ’consubstantiality’ forbindes normalt med Kenneth Burke (1897-1993) der har fokus

Retorikkens dragende mysterium

rm75_Leclerc

Forførelsen som tema har (for)fulgt retorikken siden antikken – typisk som et billede på rendyrket instrumentalisme, en overtalelse der kun tjener retors formål. Her er forholdet mellem forførelse og retorik igen i fokus, men formålet er at belyse Burkes retoriksyn med forførelsen som paradigme. Retorikkens dragende mysterium Lisa Storm Villadsen Man kan sige meget om

Burkes motiv

Tanja Juul Christiansen & Anne Werner Løhndorf Burkes motiv – fra tekst til samfund Motiv er et kernebegreb i Burkes dramatisme. Men hvad er motiv, hvordan finder vi det i teksten, og hvad kan den retoriske kritiker bruge det til? Gennem en dramatistisk analyse af to danske fagforeninger vil vi vise, hvordan Burkes begreb motiv

Genrebegrebet og retorisk kritik

Lisa Storm Villadsen Genrebegrebet og retorisk kritik Genrebegrebet står centralt i nyere retorisk teori. Det er derfor naturligt, at det også spiller en væsentlig rolle i retorisk ­kritik. Men hvilken rolle skal genrebegrebet  spille i den kritiske praksis? I denne artikel opridser Lisa Storm Villadsen hovedtrækkene i denne diskussion, som den er foregået i det

Retorikken i Hitlers “Min Kamp”

Kenneth Burke Retorikken i Hitlers “Min Kamp” Klassiker I 1939 udkom Hitlers ‘Mein Kampf’ i Amerika. Kenneth Burke tog bogen som en foræring til at analysere og gennemskue den nazistiske retorik, i modsætning til samtidens forargede kommentarer. Artiklen en en grundig gennemgang af de virkemidler og den strategi, Hitler brugte som ‘medicin’ for en frustreret