Tag Archives: Aristotle

Ska vi lära folk att tala?

Alexander Stagnell Ska vi lära folk att tala? – Eller; om logologins förutsättningar Texten ämnar undersöka vad Barbara Cassins omläsning av striden mellan filosoferna och sofisterna har för konsekvenser för den samtida förståelsen av kopplingen mellan Retoriken och det politiska. Via hennes kritik av Platon och Aristoteles utreds därmed effekterna av att konflikten mellan sofistik

Känslans syllogistik

Janne Lindqvist Känslans syllogistik Den enthymematiska strukturen i Aristoteles analys av pathos Det tycks gömma sig en allvarlig motsägelse i Aristoteles Retoriken. Å ena sidan framhåller han att retorisk övertygelse alltid är beroende av tre övertalningsmedel: ethos, logos och pathos. Å andra sidan hävdar han att retorikens ”själva kropp” är enthymemet – ”ett slags syllogism”

Retoriken efter Retoriken

Anders Eriksson Retoriken efter Retoriken Från Aristoteles till retorikämnet idag Den brittiske filosofen och matematikern Alfred North Whitehead har i ett av sina mer berömda citat sagt att den västerländska filosofihistorien är en serie fotnoter till Platon.1 På samma sätt kan retorikhistorien sägas vara en serie fotnoter till Aristoteles Retoriken. När nu detta inflytelserika verk

God og dårlig debatadfærd

Charlotte Jørgensen God og dårlig debatadfærd To indlæg for et prostitutionsforbud Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet.

Retoriske uskikke i offentlig debat

Christian Kock Retoriske uskikke i offentlig debat – illustreret med eksempler fra prostitutionsdebatten Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på

Den danske prostitutionsdebat: Et signalement

Merete Onsberg Den danske prostitutionsdebat: Et signalement Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet. Artiklerne blev oprindelig præsenteret

Aristoteles enthymem

Maria Wolrath Söderberg Aristoteles enthymem Slutledningsformer eller meningsskapande processer? Aristoteles enthymem har ofta beskrivits som en syllogism som antingen saknar en premiss eller som bygger på det osäkra. Det är tolkningar som har växt fram i relief mot logiken och som får konsekvenser för vad vi ser och inte ser när vi studerar mänsklig kommunikation.

Fred Newton Scott’s Department of Rhetoric and Journalism

Sharan Daniel Fred Newton Scott’s Department of Rhetoric and Journalism Lessons for the Internet Age The unusual department chaired by Fred Newton Scott at the University of Michigan in the early 1900s offers insight into the compatibility of rhetoric and journalism as academic subjects. Though Scott’s Platonic rhetoric ultimately did not prove a good fit

Forskarutbildningsseminariet som muntlig arena för lärande

Tina Kindeberg Forskarutbildningsseminariet som muntlig arena för lärande Seminariet som arbetsform i högre utbildning bygger på idén att man genom att tala med varandra utvecklar sina kunskaper, färdigheter och värderingar. Men vad i seminariedialogen som främjar eller hindrar lärande har vi begränsade kunskaper om. Här ges ett bidrag till ökad förståelse genom en studie av

Pedagogisk retorik

Tina Kindeberg Pedagogisk retorik En skiss till den muntliga relationens vetenskap. Exemplet högskoleläraren Högskoleläraren forväntas skapa en muntlig relation med sina studenter i sin yrkesroll som föreläsare, handledare och seminarieledare. Idag ­saknas dock ett vetenskapligt grundat språk för att urskilja och beskriva lärarens muntliga aktiviteter i mötet med de studerande. Det finns därför behov av