Tag Archives: argumentation

Retorik og funktionel sprogbetragtning

Peter Harder og Christian Kock Retorik og funktionel sprogbetragtning – Normativitet og struktur i argumentation og æstetik Denne artikel har som sit mål at fremlægge og diskutere nogle væsentlige områder hvor der er fælles orientering og interesser mellem retorik og kognitiv-funktionel lingvistik. Vi hævder at denne fælles orientering på den ene side kan kaste nyt

Argumentationens retning

Johan B. Houby Argumentationens retning Direction of fit som definerende perspektiv på retorisk argumentation Direction of fit – det sprogfilosofiske begreb for ytringers forhold til den omgivende virkelighed – undersøges i denne artikel som et muligt defi­nerende perspektiv på retorisk argumentation. Standpunktet er at det er muligt at identificere retoriske momenter i en given argumentation

Stasislæren – en schweizerkniv til argumentation

89 Kock ill

Antikkens retorikere bestræbte sig ihærdigt på at sætte retorikken i system. Et resultat af deres indsats er stasislæren: et universalværktøj som kan bruges til argumentation i alle slags sager. Ved dets hjælp kan man sammensætte slagkraftige argumenter og sikre at tilhørerne bygger deres stilling-tagen på solid argumentation. Stasislæren –  en schweizerkniv til argumentation Christian Kock

Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige

Jon Viklund & Patrik Mehrens Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige Hur kan vi teoretiskt beskriva processer där vi uppfattar en ökad grad av retoricitet? Och när kan vi egentligen säga att något blivit retoriskt? I ­artikeln diskuteras processer av detta slag i termer av ”retorisering”. Författarna ger en beskrivning av hur termen traditionellt

Den gode argumentations anatomi

anatomi

God argumentation har tre dimensioner: Den er faktuelt retvisende, den er relevant, og den er vægtig. Desværre slipper politikerne ofte af sted med mangelfuld argumentation fordi de forklæder den godt. Derfor får du her de vigtigste redskaber til at spotte uskikkene i politisk argumentation.…

Den mytiska argumentationsbasen

Erik Bengtson Den mytiska argumentationsbasen Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori För att vi ska kunna förstå ståndpunkter och argument behöver vi analysera deras bas, det vill säga den socialt och språkligt konstruerade kunskapsgrund som i en situation utgör referensram när språkliga yttranden tolkas, samt när vi tar ställning till ny kunskap och nya ståndpunkter.

At argumentere med billeder

Jens E. Kjeldsen At argumentere med billeder I argumentationsteorien opfattes billeder normalt som ude af stand til at argumentere. I denne tekst behandler Jens E. Kjeldsen antagelserne om at argumentation er bundet til eksplicit verbal kommunikation og at billeders semiotiske karakter umuliggør sådan argumentation. Frem for dette syn, skriver han, bør vi hellere betragte argumentation

God og dårlig debatadfærd

Charlotte Jørgensen God og dårlig debatadfærd To indlæg for et prostitutionsforbud Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet.

Retoriske uskikke i offentlig debat

Christian Kock Retoriske uskikke i offentlig debat – illustreret med eksempler fra prostitutionsdebatten Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på

Den danske prostitutionsdebat: Et signalement

Merete Onsberg Den danske prostitutionsdebat: Et signalement Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet. Artiklerne blev oprindelig præsenteret