Ska vi lära folk att tala?

Alexander Stagnell Ska vi lära folk att tala? – Eller; om logologins förutsättningar Texten ämnar undersöka vad Barbara Cassins omläsning av striden mellan filosoferna och sofisterna har för konsekvenser för den samtida förståelsen av kopplingen mellan Retoriken och det politiska. Via hennes kritik av Platon och Aristoteles utreds därmed effekterna av att konflikten mellan sofistik

Alexander Stagnell

Doktorand i retorik vid Baltic and East European Graduate School (BEEGS) på Södertörns högskola samt vid avdelningen för retorik, Uppsala ­universitet. [2016]

Latest posts by Alexander Stagnell (see all)