Start » Rhetorica Scandinavica » eArtiklar från Rhetorica Scandinavica » Retorik og funktionel sprogbetragtning