Læs teksten til live 

Anmeldelse i RetorikMagasinet 105

 

Hanne Smith Pedersen og Louise Fischer-Nielsen: Fra øje til øre. Redskaber og virkemidler i oplæsning. Samfundslitteratur, 2017. 274 sider

Læs teksten til live

Der er forskel på højtlæsning og oplæsning. Lad os slå det fast med det samme. De opfattes ofte som synonymer, men adskiller sig markant ved at højtlæsning er en ureflekteret handling, mens oplæsning er en aktiv og formidlende handling der skal aktivere tekstens iboende mundtlighed.

Den retoriske indgangsvinkel præger bogen hele vejen igennem når Hanne Smith Pedersen og Louise Fischer-Niel­sen tager læseren ved hånden og guider sikkert igennem centrale dele af oplæsningens teoretiske og praktiske univers. ­Begge forfattere har en akademisk baggrund i retorikken og har i mange år arbejdet teoretisk og praktisk med blandt andet mundtlig retorik. Fra øje til øre er deres bidrag til en disciplin med en lang kulturel historie, men hvor den tilgængelige litteratur på dansk paradoksalt nok har været beskeden i bedste fald.

Bogen er opdelt i fem dele hvor læseren bliver taget med på rejse i både helikopter- og lupniveau. Efter en grundig introduktion får man mulighed for at stifte bekendtskab med kroppens og stemmens rolle, blive klogere på oplæsningens faldgruber og muligheder og få del i eksperternes bedste tips og tricks. Stemmen har naturligt hovedrollen i enhver oplæsning, og derfor får afsnittene om det kropslige instrument særlig og kyndig opmærksomhed. De mundtlige virkemidler bliver af forfatterne passende under ét kaldt for ‘den mundtlige mikserpult’ som dækker alt fra frasering til rytme, artikulation, klang og volumen.

Annons
Retorik
Retorik

”Min framställning är inte en handbok i hur man lär sig att tala väl, utan några överväganden över retorikens sanningsbegrepp.” Översatt av José Luis Ramírez. Läs mer...

Undervejs i bogen bliver vi præsenteret for en lang række genrer der alle er relevante inden for oplæsning; både klassiske genrer som forfatteroplæsninger, digte og prædikener samt relativt nye genrer som podcast, poetry slam og spoken word. Dækningen af de mange genrer er en særlig styrke ved bogen, og det samme er de løbende indspark af fagfolk, praktikere og andre eksperter fra en lang række fagområder der ærligt og detaljeret deler ud af egne erfaringer.

Forfatterne kommer vidt omkring på bogens 274 sider og behandler i bogens første del blandt andet den analytiske nærlæsning som et redskab til bedre at kunne forstå en tekst. Den grammatiske og syntaktiske nærlæsning fokuserer på de berygtede trappediagrammer som mange med humanistisk baggrund muligvis kender. Emnet får dog relativt kort sideplads og er derfor ikke nødvendigvis et oplagt analyseredskab i sidste ende medmindre man har teoretisk og praktisk erfaring med diagrammerne på forhånd. Indvendingen til trods er bogen et kærkomment bidrag til en disciplin der fortjener langt større opmærksomhed, og som på mange måder har mere relevans i dag end nogensinde når teksten skal vækkes til live og gå fra øje til øre.

Uanset om interessen er privat eller professionel, er bogen en lettilgængelig og praktisk guide for alle med interesse for oplæsning og mundtlig formidling i litteratur, tv, radio, speak og podcast – i kirken eller på scenen, i studiet eller live.

 

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2016-2020 (ansv. 2017-2020)

Lämna ett svar